Video: Slutten på alt / Null$katte$nylterne

Title Slutten på alt / Null$katte$nylterne
Description Directed/edited by Steinar Engedahl Rossing, Termos Media.
Foto: Ole Andreas Grøntvedt
Stills: Tomas Westgård
Thanx:
Arne Carolius Hagerup and Unni Helena Hagerup at Det Magiske Trollspeilet
Odal Rock Club
Joker Slåstad